A A A  
Diecezja Świdnicka

Jerycho różańcowe w diecezji świdnickiej - Kudowa Zdrój, Kłodzko

wtorek, 06-06-2023

lipiec - dekanat Kudowa Zdrój, Kłodzko - sprawozdanie

  Jerycho Różańcowe w diecezji świdnickiej

  Dnia 6 maja 2023 roku z błogosławieństwem Ks. Bpa Marka Mendyka rozpoczęło się Diecezjalne Jerycho Różańcowe.

Nazwa Jerycho Różańcowe nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej księdze Jozuego. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej, jako pierwsze postanowił zdobyć Jerycho, będące jednym z najstarszych miast świata. Miasto otaczał podwójny mur o wysokości 9 m, wewnętrzny o grubości 4 m i zewnętrzny 2 m. Jozue zdobył miasto w niezwykły sposób. Izraelici przez sześć dni maszerowali dookoła muru na czele z kapłanami niosącymi Arkę Przymierza. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jerycho jest w Biblii symbolem grzechu i kultów pogańskich. Dzisiejszy świat coraz bardziej pogrąża się w grzechu i służy takim bożkom jak pieniądze, władza, wygląd, rozpusta, przyjemności, itp. Jerycho zostało zdobyte dzięki ufnej, nieprzerwanej modlitwie. Na Jerychu Różańcowym chcemy poprzez nieprzerwaną modlitwę przez siedem dni i sześć nocy wraz z Maryją – Nową Arką Przymierza walczyć ze złem: grzechami, słabościami, podziałami i zaniedbaniami, które dotykają nasze rodziny, parafie, środowiska pracy, cały Kościół i Ojczyznę.  Zburzenie Jerycha nastąpiło dzięki posłuszeństwu Bogu i Jego nadzwyczajnej interwencji. My również chcemy być posłuszni wezwaniu fatimskiemu Matki Bożej i mocą Bożą kruszyć struktury grzechu. Naszą Hetmanką jest Maryja, która zapowiedziała w Fatimie, że jest ratunkiem dla świata. Nasza bronią będzie Różaniec i trwanie na nieustannej modlitwie przed Eucharystycznym Jezusem. Choć jest to cicha i na pozór mało efektowna modlitwa, doświadczenia wspólnot i wielu parafii pokazują, że ten rodzaj modlitwy jest niezwykle skuteczny, zwłaszcza, gdy włączają się w nią całe społeczności Wiernych. Parafie, które włączają się w modlitwę, otrzymują wiele łask, czego owocem jest powodzenie innych inicjatyw duszpasterskich, mających na celu duchowe ożywienie parafii.

   Początki Jeycha Różańcowego w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka, delegata wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi z Irlandii do Polski w 1946 roku. To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze.           Za radą ks .bpa Stefana Bareły zrezygnowano z Kongresu, lecz nazwano te siedem dni modlitwy „Oblężeniem Jerycha”. Od tamtej  pory modlitwa ta rozpowszechniła się w Polsce i na całym świecie, przyjmując nazwę Jerycha Różańcowego.

   Jerycho Różańcowe w diecezji świdnickiej zostało zainaugurowane w Sanktuarium Fatimskim  w Polanicy Zdroju 6 maja 2023 roku.  Modlitwą na Jerychu chcemy objąć wszystkich naszych diecezjan. Od maja do października będą organizowane siedmiodniowe Jerycha Dekanalne w dniach 6 - 13 każdego miesiąca, Rozpoczęcie i zakończenie Jerych Dekanalnych w maju i październiku Ekstremalną Nocą Fatimską. Od listopada do kwietnia trwać będą Jerycha Domowe, również w dniach od 6 do 13 każdego miesiąca. Zapisy na poszczególne godziny dnia i nocy przyjmowane będą telefonicznie i mailowo. W takim systemie odmawiamy Jerycho przez cały rok. W roku 2024 Jerycha podejmują następne dekanaty, a w 2025 kolejne. W ten sposób można kontynuować tą niezwykłą modlitwę, o którą prosi sama Maryja: „Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny”(13 maja 2017). „Z Maryją odnowimy oblicze tej ziemi...”(Bł. Stefan Kardynał Wyszyński)

   Zapraszamy wszystkie parafie naszej diecezji do podjęcia tej szlachetnej inicjatywy walki ze złem poprzez modlitwę Jerycha Różańcowego. Jego istotą jest nieustanna modlitwa z akcentem na Adorację Najświętszego Sakramentu i Różaniec. Każda parafia i wspólnota może ustalić swój  harmonogram modlitw. Może to być czuwanie w ciszy, uwielbienie pieśniami, Różaniec, Gorzkie Żale, rozważanie Słowa Bożego, Droga Krzyżowa, oraz oczywiście Eucharystia. Każda parafia w dekanacie podejmuje czuwanie, które trwa przynajmniej dobę. Dla zachowania porządku i ciągłości modlitewnej zachęcamy, by Jerycho rozpoczynać i kończyć mszą świętą zawsze o jednej godzinie, np. o 18.00. Został przygotowany informator Jerycha, plakat oraz przykładowy harmonogram modlitw. Zapewniamy też pomoc w przeszkoleniu, jak poprowadzić Jerycho. Najbliższe Jerycho Dekanalne rozpocznie się w Kłodzku 6 czerwca.

Kontakt: parafia@czermna.pl, tel.571 415 233,  sanktuarium-fatimskie.pl 

 

LIPCOWE „JERYCHO RÓŻAŃCOWE DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ” przejmuje w pełnym wymiarze (7 dni i 7 nocy) par. św. Bartłomieja Ap. w KUDOWIE ZDROJU - CZERMNEJ

Czas trwania „Jerycha”: 6 – 13 lipca 2023 r.

 

LIPCOWA INTENCJA: „ZA MŁODZIEŻ POLSKĄ, ABY POWRÓCIŁA DO CHRYSTUSA I W NIM ZNALAZŁA SWEGO ZBAWICIELA”

W tej niezwykle groźnej godzinie dla świata – jak przestrzegał św. Jan Paweł II – starcia CYWILIZACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ z cywilizacją antychrześcijańską, jedynie w Bogu nasza nadzieja, moc i siła!

 

RAMOWY PROGRAM „JERYCHA” w Czermnej

 

  1. Godz. 18.00 -  Msza św. w kościele parafialnym
  2. 19.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu
  3. 21.00 - Apel Jasnogórski
  4. 23.00 – Różaniec (w Pierwszy Czwartek: tradycyjne godzinne czuwanie wg ustalonego programu)
  5. 3.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa
  6. 8.30 - Godzinki; po Godzinkach przejście do Kaplicy Adoracji
  7. 12.00 - Anioł Pański w Kaplicy Adoracji
  8. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy
  9. 18.00 - Msza św. w kościele.  (Dalej porządek jak wyżej)

 

JERYCHO DEKANALNE W KUDOWIE ZDROJU CZERMNEJ

6 – 12 lipca 2023 r.

W trzynastym dniu lipca 2023 r., a był to czwartek, dobiegło końca DEKANALNE JERYCHO MODLITEWNE w parafii św. Bartłomieja Ap. w Kudowie Zdroju CZERMNEJ. Chociaż potocznie mówi się „dobiegło końca”, to jednak nie jest tak. Naprawdę bowiem, to właśnie od teraz ZACZĘŁO SIĘ kolejne „NOWE”. Żeby bardziej wytłumaczyć, pójdźmy takim oto tropem.  W nowoczesnych samochodach montuje się urządzenia bezprzewodowego ładowania telefonów, smartfonów itp. Wystarczy włożyć rozładowaną „komórkę” do odpowiedniej kasetki i … żadnych kabli, żadnych ładowarek..., po prostu niewidzialnymi dla oczu promieniami nasz sprzęt zostaje doładowany. 

Coś analogicznego przeżyliśmy w ciągu siedmiu dni i siedmiu nocy czuwania  w Czermnej przed  Najświętszym Sakramentem. „Żyliśmy, poruszaliśmy się  i byliśmy” jakby w nadprzyrodzonej kasecie, gdzie niewidzialny dla oczu Bóg  w niewidzialny sposób bardzo realnie nas „doładowywał”. Naokoło ten sam świat, te same problemy, te same szczęścia i nieszczęścia, ale my wracamy INNI! Jak trzej Apostołowie z góry Tabor. Po prostu NA NOWO CHCE SIĘ ŻYĆ!

 „Jerycha Dekanalne” to „rozmienione na drobne” CAŁOROCZNE JERYCHO DIECEZJALNE. Myśl jest taka, że tam, gdzie to możliwe, najlepiej gdyby siedmiodobowe „Jerycho” rozłożyło się na siedem parafii: w każdej parafii danego dekanatu jedna doba czuwania. Jeśli w dekanacie jest parafii mniej niż siedem, któraś z nich może zadeklarować dwie doby, albo – jak w Dekanacie Kudowa Zdrój – jedna z parafii bierze na siebie wszystko: siedem dni i siedem nocy.  

Dla przykładu: realizacja inicjatywy Całorocznego Jerycha Diecezjalnego rozpoczęła się w czerwcu br.  Pierwszym dekanatem był dekanat Kłodzko. Tam akurat czuwano we wszystkich parafiach po jednej dobie w każdej.

W Czermnej zaczęliśmy w czwartek 6 lipca uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym. Cieszyliśmy się ogromnie, bo był to akurat Pierwszy Czwartek Miesiąca. Po Mszy św. umieściliśmy Najświętszy Sakrament nad tabernakulum w dostojnej świątecznej monstrancji. Majestatyczna monstrancja przysłaniała obraz Matki Bożej Dobrej Rady. Ale o to właśnie chodziło: Matka Najświętsza, Najczystsza, Najpiękniejsza jest doskonałym tłem dla Swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dyskretnie zaznaczała, że po prostu JEST! Ona - Niepokalanie Poczęta, ale BOGIEM - TYLKO ON!!! Tylko On może zbawić. Miało się wrażenie jakby wychylająca się zza promieni monstrancji Maryja szeptem przypominała swoją dobrą radę z Kany Galilejskiej: „uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn Mój wam powie”. 


Po Mszy św. do godziny 21.00 trwała adoracja w ciszy. O 21.00 – APEL  JASNOGÓRSKI. Najpierw duchowo łączyliśmy się z Kaplicą Cudownego Obrazu  w naszym Narodowym Sanktuarium. „Jest zakątek na tej ziemi… dziś, gdy wokół nas niepokój… Madonno, Czarna Madonno…” – śpiewaliśmy gromkim głosem. A potem na baczność: MARYJO, KRÓLOWO POLSKI: JESTEM – PAMIĘTAM – CZUWAM! Po zajęciu miejsc w ławkach przychodził czas na tematyczne rozważanie przeplatane piosenkami pielgrzymkowymi z pielgrzymkowym instrumentem, czyli gitarą.  Apele przejdą chyba do historii. Jacy byliśmy dla siebie życzliwi, dobrzy, radośni. Jak zacieśnialiśmy więzy pomiędzy sobą i z Maryją. Zaś poprzez Maryję – z samym Jezusem. Śpiewany różaniec był nam jak lina dla wysokogórskich wspinaczy: łączył, asekurował i jak trzeba, to ratował.


Następne „modlitewne RAZEM” gromadziło nas o godz. 23.00. W Pierwsze Czwartki Miesiąca od wielu lat jest to w parafii Nocna Godzina Czuwania. Było dużo ludzi. Adorację prowadziła Katolicka Odnowa w Duchu Świętym.  W pozostałe dni w tej godzinie odmawialiśmy specjalnie przygotowany różaniec.

 Po kilku godzinach czuwania w ciszy, o 3.00 nad ranem, modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego i odprawialiśmy Drogę Krzyżową. O godz. 7.00 – brewiarz ze świeckim. Nie było nas wtedy dużo, ale byliśmy zawsze.

O godz. 8.30 śpiewaliśmy „Godzinki” po czym adoracja przenosiła się na cały dzień do Kaplicy Eucharystycznej. Tam wspólnie odmawialiśmy o 12.00 „Anioł Pański” i o 15.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego. O godz. 18.00 wracaliśmy z powrotem do kościoła parafialnego. Najpierw Msza św., a następnie wszystko według znanego nam programu.

 Nigdy nie brakowało ludzi. Bywały w nocy takie momenty, że czuwały dwie osoby, może nawet jedna, ale zawsze ktoś był. Najważniejsze rubryki w naszej „Księdze Jerychońskiego Czuwania” wypełniały się imionami i nazwiskami. Wiele osób wpisywało się osobiście. To było bardzo ważne! Imiona i nazwiska wpisane własnoręcznie, przez siebie, jak i te przez kogoś, zostaną tam już na zawsze w parafialnym archiwum jako świadectwo wiary dla przyszłych pokoleń.

Na czuwaniach często pojawiali się Goście. Turyści, kuracjusze, czy przypadkowo przechodzące osoby. Tablica w przedsionku kościoła albo przed Kaplicą Adoracji informowała co się tu dzieje.

 Izraelici wychodzący po czterechsetnej niewoli z Egiptu natrafili po drodze na zda się nie do przejścia przeszkodę: potężnie obwarowane miasto, JERYCHO.

Posłuszni dziwnemu planowi przekazanemu przez Bożą Opatrzność Mojżeszowi, przez sześć dni obchodzili miasto-warownię tylko z modlitwą na ustach. Siódmego dnia poszli raz ostatni. Tym razem z modlitewnym krzykiem wniebogłosy. I oto mury nie do zdobycia nagle zaczęły się walić i rozsypały się.

 Byliśmy pewni, że nasze siedmiodobowe Jerycho znajdzie swą kulminację  w dniu siódmym. Że zaczną pękać w nas i poza nami mury grzechów, mury lęków, mury wszelkiego zła. Będziemy mogli powiedzieć za Psalmistą Pańskim z psalmu 66: „przeszliśmy przez wodę i ogień, ale wyprowadziłeś nas na wolność”. … I to się już dzieje!

Jerycho różańcowe w dekanacie Kłodzko - sprawozdanie (ks. Paweł Nowotyński)

W dniach 6.06 – 13.06 odbyło się w dekanacie Kłodzko drugie Jerycho modlitewne w naszej diecezji. Poprzez różne parafie każdego dnia wierni mogli adorować Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Przez całą dobę od 19:00 do 19:00 w poszczególnych świątyniach licznie zgromadzeni ludzie mogli zanosić swoje intencje: prośby, dziękczynienia i przebłagania do Boga. Przez cały tydzień ani na chwilę nie zabrakło kogoś adorującego Najświętszy Sakrament. Szczególną frekwencją cieszyły się godziny nocne, gdzie w ciszy można spotkać się z Panem Jezusem. W naszym tygodniu odbyła się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która szczególnie przypomniała nam wszystkim, jak wielkim szczęściem i darem jest Najświętsza Eucharystia.

Poprzez modlitwę w naszym dekanacie czujemy, że włączamy się w większe dzieło. Nasza modlitwa i adoracja jest cegiełką w naszej diecezji, jedną z wielu, dzięki której budowany jest Kościół.

Konferencja Episkopatu Polski
Katolicka Agencja Informacyjna
Radio Rodzina
Tygodnik Niedziela
Gość Niedzielny
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Kongres Małżeństw
Fundacja św. Stanisława
Aplikacja Drogowskaz
Portal wakcji24.pl

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM