Menu użytkownika

Papieskie intencje ewangelizacyjne

wrzesień

  • Intencja powszechna: Ekologicznie zrównoważony styl życia
    Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

III edycja Kolędników Misyjnych Diecezji Świdnickiej

Żarów, 7 stycznia 2012 r.

 

Po Bardzie i Wałbrzychu, gospodarzem III edycji Kolędników Misyjnych Diecezji Świdnickiej stał się Żarów, a konkretnie parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z jej duszpasterzem, proboszczem i dziekanem w jednej osobie, ks. Piotrem Ważydrągiem oraz miejscowe Gimnazjum im Jana Pawła II, z jej dyrektorem, Heleną Słowik. Wydarzeniu patronowali ks. bp Ignacy Dec oraz burmistrz Żarowa Leszek Michalak.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św., sprawowaną przez pasterza diecezji, ks. bpa Ignacego, w asyście wszystkich proboszczów dekanatu Żarów. We wspólnej modlitwie przy ołtarzu uczestniczyli także dyrektor Referatu Misyjnego Kurii Świdnickiej, ks. Tomasz Czubak, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, ks. Krzysztof Ora i sekretarz biskupa świdnickiego, ks. Marcin Gęsikowski. Na misyjnym świętowaniu, które – jak powiedział ks. Tomasz – jest epilogiem akcji kolędników misyjnych i podziękowaniem za to wielkie dzieło, nie mogło zabraknąć misjonarzy. Tym razem byli to ojcowie kombonianie: o. Krzysztof Zębik (pochodzący z naszej diecezji) oraz  o. Theotime Akpako Bartfait z Beninu (od trzech lat przebywający we wspólnocie krakowskiej).

Na początku Mszy św., słowo powitania do uczestników skierował Burmistrz Żarowa,  Leszek Michalak, nazywając inicjatywę kolędników misyjnych „mostem ludzkich serc” oraz „wzorem otwartości serca w służbie innym ludziom”. Natomiast Ksiądz Biskup,  podkreślając wagę pracy misyjnej, w sytuacji gdy 1/3 ludności świata nadal nie zna Jezusa i Jego Ewangelii, zachęcił do gorącej modlitwy w intencji misjonarzy i do wspierania ich w trudnym dziele niesienia światła Ewangelii na krańce świata. Szczególną intencją sprawowanej Mszy św. było dziękczynienie za życie i dzieła Sługi Bożej Pauliny Jaricot, w 150. rocznicę  jej śmierci. Ta wielka córka francuskiej ziemi, która choć nigdy nie wyjechała na misje, jednak duchowo i materialnie wspierała misje i pracujących tam misjonarzy, zakładając w tym celu Dzieło Rozkrzewiania Wiary i zainicjowała Róże Żywego Różańca.

„Poznanie Chrystusa i jego Ewangelii dla nas tu obecnych jest wielką radością i szczęściem. Chrystus narodził się dla wszystkich, a mimo to przez wielu jest nieznany i nie kochany”, mówił w homilii ks. bp Ignacy. Dlatego przypomniał, że nadal obowiązuje każdego z nas zadanie pozostawione przez Jezusa przed Jego powrotem do Ojca: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Zadanie to w dosłowny i rzeczywisty sposób podejmują misjonarze, wyruszający w różne strony świata, ale udział w nim ma każdy chrześcijanin poprzez modlitwę za ludzi nie znających Chrystusa, za misjonarzy oraz przez ofiarowywaną im pomoc finansową. Ksiądz Biskup przypomniał różne inicjatywy podejmowane przez dzieci na rzecz misji, jak kolędnicy misyjni czy ofiary dzieci I-komunijnych.

Misyjny charakter spotkania, poczynając od Mszy św., widoczny był na każdym kroku: wielu uczestników występowało w strojach reprezentujących różne zakątki świata. Przyniesione do ołtarza dary ofiarne, objaśnione stosownym komentarzem, ukazały problemy i potrzeby krajów misyjnych, obecność misjonarzy, itp.

Po Mszy św. barwny kolędniczy orszak udał się do miejscowego gimnazjum, w którym odbyła się druga część spotkania kolędników misyjnych. Program był niezwykle bogaty. Po słodkim poczęstunku uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia przepięknych jasełek misyjnych, przygotowanych przez panie Elżbietę Umińską i Elżbietę Wąż z dziećmi z ogniska misyjnego z Ząbkowic Śl. Po jasełkach rozpoczął się konkurs na najpiękniejsze stroje, gwiazdę  i skarbonkę grup kolędniczych, do którego przystąpiło 16 zespołów szkolno-parafialnych. Przy ocenie jury brało pod uwagę pomysłowość i estetykę wykonanej gwiazdy i skarbonki oraz ciekawy sposób zaprezentowania się grupy. W konkursie I miejsce zajęli kolędnicy z Ząbkowic Śl., (podopieczni Elżbiety Umińskiej), II miejsce przypadło dzieciom z parafii pw. Wniebowzięcia NMP (z opiekunem s. Danutą Wojteczek), a III miejscem cieszył się zespół kolędniczy z Żarowa  (z ich opiekunem Marzeną Ziębą). Jury przyznało także dwa wyróżnienia: dla grupy z parafii pw. Św. Józefa w Starych Bogaczowicach oraz z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy. Podsumowując konkurs oraz wręczając nagrody i wyróżnienia dyr. Helena Słowik, przewodnicząca jury konkursowego, powiedziała: „Według mnie wszyscy zajęliście I miejsce, bo w was i w tym, co czynicie jest wiele dobra, miłości i pozytywnej energii”.

Równolegle do trwającego konkursu w auli szkolnej odbywało się spotkanie z ojcami misjonarzami, którzy dzięki prezentacji multimedialnej, wspartej ich osobistym doświadczeniem i świadectwem, stworzyli okazję do zapoznania uczestników z życiem dzieci w Sudanie Południowym. Spotkanie to przebiegało w radosnej i przyjaznej atmosferze, przeplatane wspólnym śpiewem i próbą uczenia się np. pozdrowień w językach afrykańskich.

W tegorocznym spotkaniu kolędników misyjnych wzięło udział 300 osób. Godne podkreślenia jest wielkie zaangażowanie katechetów, świeckich i zakonnych, którzy wsparci przez rodziców potrafili porwać dzieci, a nawet młodzież gimnazjalną, do przeprowadzenia akcji kolędników.

Wśród zespołów kolędniczych były takie, które w misyjnym kolędowaniu uczestniczyły po raz pierwszy, inne po raz drugi czy nawet trzeci. Kolędnicy z misyjnym orędziem pukali nade wszystko do domów, ale zdarzało się, jak np. w Pieszycach, że zawędrowali także do sklepów, kawiarni, warsztatów. Najczęściej uczestnikami kolędników misyjnych były dzieci ze szkół podstawowych, które w swoich parafiach czy szkołach tworzą ogniska misyjne. Dlatego godnym zauważenia jest fakt, iż w Żarowie w misyjne kolędowanie zaangażowali się także gimnazjaliści, którym udało się stworzyć aż trzy, sześcioosobowe zespoły, które przez dwa dni wędrowały po mieście.

Jednak nie ważne jest to, czy ktoś w tę misyjną inicjatywę zaangażował się po raz pierwszy czy po raz trzeci. Najważniejsze są owoce tego zaangażowania. Jak podkreślali sami uczestnicy, świadomość, że dzieci w wielu krajach żyją w biedzie, są głodne, pozbawione możliwości chodzenia do szkoły, „pomaga nam stawać się wrażliwymi na ich potrzeby i zachęca do niesienia im pomocy”. „Chcemy pomagać tym, którym żyje się gorzej” – to była najczęstsza odpowiedź małych „misjonarzy” na zadane im pytanie: dlaczego zaangażowali się w dzieło Kolędników Misyjnych, poświęcając swój czas świątecznych ferii, podejmując trud chodzenia po domach („czasami bolały nogi” – mówiły dzieci.

III edycja Kolędników Misyjnych Diecezji Świdnickiej stała się prawdziwie świętem małych misjonarzy i radością Pasterza Diecezji, ks. bpa Ignacego Deca, który powiedział, że ta inicjatywa jest „bardzo potrzebna, ponieważ służy uwrażliwianiu dzieci i młodzieży na potrzeby misji”, „rodzi ducha solidarności z rówieśnikami na innych kontynentach  i angażuje ich w niesienie pomocy rówieśnikom z krajów misyjnych”, a co najważniejsze przyczynia się do ewangelizacji współczesnego świata.

Oprawę muzyczną, tak podczas Mszy św., jak i w dalszej części spotkania, zapewnił chór parafialno-gimnazjalny „Cantate Domino”, pod kierunkiem Jolanty Papińskiej, katechetki żarowskiego gimnazjum i organistki parafialnej.

Było to naprawdę piękne spotkanie, bogate w treści i intensywne w przeżycia, napełnione radością bycia razem i wdzięcznością za to, że coraz więcej osób w naszej diecezji angażuje się w wielkie dzieło głoszenia całemu światu nowiny o Bogu, który stał się człowiekiem i który dzisiaj, tak samo jak przed dwoma tysiącami lat pragnie być przez ludzi poznany i kochany. To spotkanie – trzeba to podkreślić – to owoc wielkiego zaangażowania się i współpracy wielu osób. Najpierw wspomnianych już wcześniej kapłanów z parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Żarowie, Pani Dyrektor Gimnazjum z całym zastępem pomocników; Pana Burmistrza Żarowa; wolontariatu młodzieżowego z ich opiekunem ks. Jakubem Górskim. Do tej listy koniecznie należy dopisać katechetów, rodziców i dzieci, bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie akcji Kolędników Misyjnych. Nie sposób pominąć także  pracowników Referatu Misyjnego przy Świdnickiej Kurii Biskupiej, ks. dyrektora Tomasza i niestrudzoną, pełną zapału i ciekawych pomysłów, s. Barbarę,  Klaweriankę.

Piękne spotkanie przeżyte w pięknym miejscu – bo takim jest gimnazjum żarowskie, noszące zaszczytne imię Jana Pawła II – ale nade wszystko piękni ludzie, o sercach wrażliwych i szeroko otwartych na drugiego człowieka, którzy w roku Pańskim 2012, przygarnęli Kolędników Misyjnych Diecezji Świdnickiej.

Krystyna Borowczyk

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o III Diecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych w Żarowie,  który znajduje się w rubryce "Do pobrania".