Menu użytkownika

Papieskie intencje ewangelizacyjne

wrzesień

  • Intencja powszechna: Ekologicznie zrównoważony styl życia
    Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Ognisko Misyjne działające przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie powstało w październiku w 2010 r. Należy do niego 26 dzieci z klas trzecich i drugich ze SP nr 10 w Bielawie. Dzień przyjęcia w szeregi PDMD przez Księdza Prałata Stanisława Chomiaka pozostanie bardzo ważnym wydarzeniem dla małych misjonarzy. Dzieci otrzymały wtedy piękne różańce misyjne w kolorach pięciu kontynentów, krzyżyki misyjne oraz indeksy z zadaniami, które pomagają nam otwierać swe serca na dzieci z krajów misyjnych, misjonarzy i samego Pana Jezusa.

W 2010 r. włączyliśmy się w akcję Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci -,,Kolędnicy Misyjni dzieciom z Ugandy”. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. włączając się w liturgię słowa, modlitwę powszechną oraz procesję z darami. Podczas Mszy św. odbyło się uroczyste rozesłanie ze specjalnym błogosławieństwem na nasze kolędowanie. Pod koniec Eucharystii przedstawiliśmy program-inscenizację, z którym wyruszyliśmy do rodzin naszej parafii. Gościnność mieszkańców naszej parafii towarzyszyła nam przez wszystkie dni kolędowania. Przyjmowano nas bardzo ciepło i serdecznie, składając ofiary do skarbonki misyjnej. Obdarowywani byliśmy także słodyczami i owocami. Niektórzy gościli nas gorącą herbatką i pysznymi ciasteczkami.

Bardzo miło wspominamy kolędę na plebanii. Ksiądz Prałat i księża wikariusze przyjęli nas z ogromną radością i serdecznością. Na twarzy Księdza Prałata Stanisława malowała się duma, z jaką patrzył na nas- swoich małych parafian -misjonarzy. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy, a ks. Michał, jak zwykle pobiegł szybko po aparat, żeby zrobić nam zdjęcia. Powiększyła się także zawartość naszej skarbonki. Na drogę zostaliśmy obdarowani pysznymi słodyczami. Z kolędowaniem gościliśmy także u pana Ryszarda Dźwiniela, burmistrza Bielawy, który przyjął nas bardzo ciepło i radośnie. Zachwycony był naszymi zdolnościami aktorskimi, gwiazdą i strojami. Z radością włożył ofiarę do skarbonki. Z kolędą poszliśmy także do pana Dariusza Spychalskiego, dyrektora naszej szkoły, który ucieszył się bardzo naszymi odwiedzinami, rozpoznając w przebranych kolędnikach swoich uczniów.

Kolędowaniem ucieszyliśmy także chorych w bielawskim szpitalu. Radością i głębokim przeżyciem dla nas było kolędowanie w szpitalu. Mogliśmy wnieść trochę radości, tam gdzie jest dużo cierpienia. Odwiedziliśmy także dzieci ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Siostry Augustianki oraz Wspólnotę Sióstr Augustianek. Siostry i dzieci przyjęły nas radośnie i serdecznie, siostra Dyrektor- s. Miriam obdarowała nas czekoladami, a siostra Przełożona-s. Helena słodyczami i oczywiście złożyły dar do skarbonki.

Z kolędowaniem dotarliśmy także do komisariatu policji, na pocztę, do kwiaciarń i zakładu fotograficznego. Wszędzie przyjmowano na z wielką życzliwością ofiarując dar do skarbonki. Na pamiątkę misyjnego kolędowania, jako wyraz wdzięczności zostawialiśmy w domach gwiazdkę z błogosławieństwem. Zakończenie kolędowania odbyło się w uroczystość Trzech Króli. We Mszy św. uczestniczyliśmy w strojach kolędniczych angażując się w liturgię słowa, modlitwę wiernych i procesję z darami, przynosząc między innymi darami skarbonkę z ofiarami zebranymi w czasie kolędowania. Tym wszystkim, którzy przyjmowali nas z otwartym sercem i życzliwością otwierając drzwi swoich domów pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność. Jesteśmy wdzięczni, że możemy być małymi misjonarzami Pana Jezusa i nieść pomoc misjonarzom i dzieciom z krajów misyjnych oraz dzielić się ze wszystkimi radosną no o narodzeniu Pana Jezusa.

15 stycznia pojechaliśmy do Wałbrzycha by wziąć udział w II Diecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych, któremu przewodniczył JE ks. bp Adam Bałabuch. Jednym z punktów programu był konkurs na,, Najpiękniejsze Stroje Kolędnicze, Gwiazdę i Skarbonkę”. W konkursie tym zdobyliśmy Wyróżnienie.

Dzieci należące PDMD: Abram Martyna, Bagiński Paweł, Bajrakowska Aleksandra, Białas Amelia, Białek Natasza, Michał Błasiak, Ciszewska Katarzyna, Doraczyńska Agata, Guzikowska Paulina, Kubera Konrad, Lenkiewicz Bartosz, Lenkiewicz Zuzanna, Magusiak Patrycja, Marchewka Piotr, Matejczyk Julia, Mika Zuzanna, Nagły Patrycja, Nędza Zuzanna, Nowak Mateusz, Pastuszka Julia, Porzybót Dominika, Prokop Katarzyna, Szymańska Daria, Śmiatacz Justyna, Witwicki Dawid, Woszczyńska Roksana i Zając Bartłomiej.

Opiekun: s. Danuta Wojteczek