Menu użytkownika

Papieskie intencje ewangelizacyjne

wrzesień

  • Intencja powszechna: Ekologicznie zrównoważony styl życia
    Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

MISJE - mittere - posyłać; missio - misja, posłanie, które wysłani przez Kościół głosiciele Ewangelii, idąc na cały świat, podejmują celem wykonania zadań głoszenia Ewangelii i zakładania Kościoła wśród narodów lub grup społecznych jeszcze nie wierzących w Chrystusa.
MISJONARZ -  Misjonarzem jest ten, kto stara się nieść dobrą nowinę w ten sam sposób, jak czynił to nasz Pan Jezus Chrystus. Wymagania stawiane misjonarzom są coraz większe. Być misjonarzem, to znaczy kochać Boga i ludzi aż do ofiary z własnego życia, być misjonarzem, to mieć wrażliwość dobrego samarytanina. Misjonarz, opuszcza swoją ojczyznę i swoją rodzinę i mieszka jako gość wśród braci na innym kontynencie i tam dzieli się swoją wiarą w Boga.

MISJONARZ ŚWIECKI - osoba wyjeżdżająca na placówkę misyjną, która powinna kierować się bezinteresowną i pełną hojności posługą, być otwarta na życie proste, ubogie. Świecki misjonarz potrafi najpierw dzielić się swoją wiarą. Zapotrzebowanie w krajach misyjnych na ludzi świeckich jest ogromne. Potrzebni są lekarze, nauczyciele, pracownicy budowlani, profesjonalni katecheci.

Jak zostać misjonarzem świeckim?

1. Wymagania dla kandydatów:

  • wiek 24 - 40 lat,
  • dobre zdrowie psychofizyczne, potwierdzone przez lekarza,
  • rekomendacja lokalnych władz kościelnych - proboszcza danej parafii,
  • kierowanie się bezinteresowną i pełną hojności posługą,
  • otwartość na życie proste, ubogie.

2. Zasady formacji:

Pierwszy etap:
- co najmniej kilkumiesięczny wolontariat w kraju misyjnym lub przygotowanie w ramach Kościoła lokalnego - na szczeblu diecezjalnym. Powinno trwać, co najmniej rok i być prowadzone, bądź koordynowane przez diecezjalnego dyrektora PDM.  Kandydat za pośrednictwem dyrektora PDM zobowązany jest zgłosić się do swojego biskupa diecezjalnego i przedstawić prośbę o wyrażenie zgody na wyjazd misyjny.
Zainteresowani wyjazdem na misje winni w tym czasie zaangażować się w działalność na rzecz animacji misyjnej swojej diecezji. By stać się misjonarzem, kandydat sam najpierw musi wykazać się zaangażowaniem na misyjnym zapleczu.   Posłany przez biskupa diecezjalnego misjonarz świecki będzie reprezentantem swojej diecezji w Kościele powszechnym, a po powrocie z misji powinien zaangażować się w działalność misyjną w diecezji i promować misyjną formę laikatu.

Drugi etap:
Stacjonarną  formację w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie realizują osoby, które pozytywnie przeszły pierwszy etap przygotowania. Program tego etapu obejmuje naukę wymaganego języka, wykłady z zakresu teologii misji, medycyny tropikalnej, a przede wszystkim formację duchową.

3. Po pozytywnym ukończeniu studium formacyjnego w CFM, na mocy podpisanego kontraktu (biskup wysyłający i biskup misyjny- zapraszający) misjonarz świecki zostaje wysłany przez Kościół diecezjalny za pośrednictwem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji do posługi misyjnej.

4. Ceremonia posłania misjonarza świeckiego powinna nastąpić w diecezji macierzystej misjonarza, aby w ten sposób podkreślić udział Kościoła lokalnego w dziele misyjnym. Zachęca się, aby posłanie misjonarza uczynić misyjnym wydarzeniem dla całej diecezji.