W dniach 23 -30 lipca 2010 r. w domu zakonnym sióstr Marianek w Bardzie odbyły  się tygodniowe rekolekcje misyjne. Braly w nich udział dzieci z diecezji świdnickiej należące do Ognisk Misyjnych i nie tylko, w liczbie 40 osób. Czas na rekolekcjach upływał bardzo miło. Codziennie mieliśmy spotkania, na których poznawaliśmy bliżej poszczególnych patronów dnia, ich zyciorysy i działania, które przyczyniły się dla dobra Kościoła. Dowiedzieliśmy sie, jak sytuacja panuje w krajach misyjnych, jak trudne życie prowadzą dzieci, kóre cierpią głód, są nękane przez wojny i śmiertelne choroby.

Uczyliśmy sie w jaki sposób można im pomóc. W czasie rekolekcji poznwaliśmy słowa Pana Jezusa, uczestniczyliśmy w w Eucharystii. Była czas na konkursy, zabawy sportowei pogodne wieczorki.

Po wieczornej modlitwie diakon opowiadał nam bajki, kóre mówiły o szcunku i miłości do bliźniego, gdyz człowiek na świecie nie żyje tylko dla siebie i dla zaspokojenia własnych potrzeb, ale przede wszystkim żyje dla Boga i bliźnich.

Rekolekcje pogłębiły naszą wiarę, uswiadomiły nam, że modlitwa, dobre uczynki i miłość mogą zdziałać bardzo wiele.

 

Magdalena Jaśnikowska, kl.VI

Ognisko Misyjne przy parafii św. Jerzego w Wilkanowie