Działalność ks. Milewicza jest nam szczególnie bliska, nie tylko ze względu na posługę w ojczyźnie obecnego papieża, ale na patronat misyjny, jakim objęła go diecezja świdnicka. O jego posłudze misyjnej pisaliśmy już kilkakrotnie.Cały artykuł