Kolędnicy Misyjni to ogólnopolska akcja mająca na celu pomoc dzieciom z krajów misyjnych. Dzieci należące do ognisk misyjnych kolędują po domach zbierając datki. W Lusinie, dzieci pod opieką pani katechetki Violetty Leńskiej i pani Barbary Broszko 3 stycznia odwiedziły mieszkańców wsi. Maryja i Józef, królowie, pasterze oraz przedstawiciele różnych krajów zanieśli błogosławieństwo kolędowe do wszystkich domów. Bądźcie pozdrowieni mili gospodarze, my dobrą nowinę niesiemy wam w darze mówiły dzieci podczas odwiedzin. W tym roku mali kolędnicy wspierają rówieśników z Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga, gdzie Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci dofinansowuje działalność kilkudziesięciu ośrodków pomocy, domów dla dzieci ulicy, przedszkoli i szkół, a także programy ochrony życia dla dzieci ubogich, odrzuconych, osieroconych i okaleczonych.

LeV