20 października Kościół powszechny obchodził Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną. Tegorocznym hasłem tego dnia i następującego po nim Tygodnia Misyjnego są słowa Miłosierdzie Boże dla całego świata. W Lusinie i Udaninie dzieci należące do ogniska misyjnego,

przygotowane przez panie Violettę Leńską, Anitę Hołodniuk i Dorotę Hołyńską, przeprowadziły akcję Herbatka misyjna. Po mszach świętych mali misjonarze zbierali datki do puszek. Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy ich wsparli, obdarowywali ekspresową herbatką owocową. Dzieci od wielu dni z wielkim zaangażowaniem przygotowywały się do tego wydarzenia. Dzięki ich staraniom herbatki były pięknie opakowane i ozdobione. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na cele misyjne.

 

LeV

Zobacz zdjęcia w naszej Galerii