Zgodnie z tegorocznym hasłem dzieci z Ogniska Misyjnego pod kierunkiem katechetki Joanny Michałowskiej dzieliły się wiarą podczas niedzielnej Mszy świętej. Dzieci przygotowały oprawę liturgiczną, przedstawiły inscenizację o potrzebie dzielenia się chlebem z potrzebującymi oraz udzieliły kilka wskazówek jak można wspierać misjonarzy modlitwą, ofiarą i cierpieniem i w ten sposób stać się małym misjonarzem w swoim środowisku. Przeprowadziły również zbiórkę do puszek na cele Papieskich Dzieł Misyjnych. Został też zaprezentowany film misyjny Ziemia sprawiedliwego ludu. Takie przeżycia na pewno nie pozwolą zamknąć serc na potrzeby bliźnich. Bądźmy wszyscy misjonarzami Pana Jezusa. Do dzieła!

Joanna Michałowska

Goczłków

Goczałków