6 stycznia w Święto Trzech Króli, dzieci należące do Ogniska Misyjnego pod opieką pani katechetki, przygotowały kolędowanie przy Bożym Żłóbku. Do wspólnej modlitwy zaprosiły  dzieci z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Piekarach.

Czuwanie rozpoczęło się procesją, którą poprowadziła gwiazda Betlejemska. Później wszyscy z wielkim zaangażowaniem śpiewali kolędy i modlili się o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski w Nowym Roku. Po adoracji przy żłóbku została odprawiona msza święta, której przewodniczył ks. proboszcz Marek Jodko. Na zakończenie mali kolędnicy, prosząc o błogosławieństwo dla ojczyzny, miast, wiosek i każdego domu zaśpiewali kolędę, Bóg się rodzi…  Miłą niespodzianką było obdarowanie dzieci w nagrodę słodyczami ufundowanymi przez panią Helenę Baran i pana radnego Krzysztofa Dziurlę.

Dziękujemy rodzicom za wspólne uczczenie Święta Objawienia Pańskiego i przywiezienie  dzieci do świątyni w Lusinie. Niech Pan Bóg  Wam  Błogosławi.

V. Leńska