W  październiku, który papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, dzieci należące do ogniska misyjnego wraz z panią katechetką Violettą Leńską przygotowały i przeprowadziły w Szkole Podstawowej w Udaninie oraz parafiach Piekary i Konary akcję charytatywną pt. Cukierek dla potrzebujących.

 W szkole uczniowie byli zachęcani do  odmówienia sobie jakiejś małej przyjemności np. chipsów, lodów,  słodyczy i przekazania  zaoszczędzonych  w ten sposób pieniędzy na potrzeby biednych dzieci z krajów misyjnych oraz na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową, które są leczone we Wrocławiu.24 października ognisko misyjne zebrało do puszek zaoszczędzone przez dzieci fundusze i przekazało potrzebującym.

W  Niedzielę Misyjną dzieci przygotowały w Udaninie oprawę liturgii i po mszach świętych pod świątyniami w parafii Piekary i Konarach zbierały  datki do puszek.

Wszyscy, którzy wspomogli ich inicjatywę, zostali nagrodzeni słodkim upominkiem. Ognisko misyjne serdecznie dziękuje ks. Andrzejowi Ćwikowi, ks. Markowi Jodko i dyrektor SP Udanin Bożenie Basie za wsparcie w organizacji akcji.

LeV