Spotkanie zorganizowane w kurialnej auli 27 września miało przygotować katechetów do wprowadzenia papieskiej inicjatywy w szkołach i parafiach, w których pracują.

O wykład poproszono Piotra Pieczątkiewicza, który przedstawił biblijne podstawy posłania. - Działanie misyjne wynika z pism, które uczniowie już znali. W 24. rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza Jezus wyraźnie podkreśla, że nie zrywa z literą Starego Testamentu, ale ją wypełnia. Nakaz misyjny nie jest niczym nowym. Jest kontynuacją głoszenia tego, co się słyszy i czego się doświadcza - mówił, wspominając, że przed laty jego przygoda z misjami rozpoczęła się od Szkoły Animatorów Misyjnych.

W tym roku na takim spotkaniu było kilka młodych osób z diecezji świdnickiej. Podzieliły się one swoim doświadczeniem i nabytymi umiejętnościami, prezentując przygotowane na warsztatach filmiki.

Do uczestników warsztatów skierował słowo również ks. Tadeusz Faryś, dyrektor Referatu Misyjnego Świdnickiej Kurii Biskupiej. - Waszym zadaniem jest pomagać młodym ludziom w odkryciu ich powołania, ale też zapalać do wsparcia misji bez względu na to, którą drogą pójdą. Czasem wystarczy mały gest, wysłanie esemesa, z którego dochód przeznaczony będzie na dzieła misyjne. W ten sposób włączamy się w dzieło budowy Kościoła - wyjaśniał.

W czasie spotkania przedstawiono również misyjne materiały formacyjne na rozpoczęty rok szkolny "Ukochany jest posłany". Mówiono także o inicjatywie kolędników misyjnych i wspomnianym już Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym.

tekst za GN