W dniach 1-5 lipca odbyła się w Warszawie Szkoła Animatorów Misyjnych zorganizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne. Uczestniczył w niej również młode osoby ze Świdnicy - Karina Zaborowska i Tomasz Kamionka.

„Tegoroczna Szkoła Animatorów Misyjnych jest szczególna i nadzwyczajna ze względu na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ustanowiony przez papieża Franciszka na październik tego roku, który ma być inspiracją do konkretnych działań misyjnych. Podczas zajęć w Szkole chcemy zaaktywizować uczestników do stworzenia grup Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego oraz do jeszcze większego wsparcia powołań kapłańskich i zakonnych w młodych Kościołach, poprzez akcje AdoMiS i Misyjny Bukiet. Chcemy także zachęcić do tworzenia nowych – misyjnie zaangażowanych – grup Żywego Różańca. Zadaniem Szkoły jest więc motywowanie i proponowanie narzędzi do realizacji inicjatyw na rzecz pomocy misjom” – poinformował ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA.

„Mam satysfakcję, że po pierwszym stopniu SAM jako katechetka wzbudziłam duże zainteresowanie misjami wśród dzieci, które chętnie włączają się akcje prowadzone przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, np. Kolędników Misyjnych oraz codzienną modlitwę i drobne wyrzeczenia na rzecz rówieśników w krajach misyjnych. Przyjechałam na drugi stopień, żeby jeszcze bardziej pobudzić ich ducha solidarności z potrzebującymi” – opowiadała z wielkim entuzjazmem s. Borgiasza, karmelitanka.

Natomiast dla Kariny i Tomka z diec. świdnickiej SAM to okazja do nawiązania znajomości z misjonarzami i zaproszenia ich na spotkanie do ogniska misyjnego dzieci, które prowadzą. „Cieszymy się, że zdobywamy tutaj pomysły misyjne na najbliższy rok, aby nasze dzieci zaskoczyć czymś nowym” – mówią zgodnie misyjni pasjonaci.

Pięciodniowa Szkoła Animatorów Misyjnych to nie tylko warsztaty twórczości dla misji, ale także modlitwa i Eucharystia z elementami kultur z różnych kontynentów. 
Uczestnicy – 1 kleryk, 2 kapłanów, 2 braci zakonnych, 11 sióstr zakonnych, 31 osób świeckich – otrzymają dyplom ukończenia SAM. Z uroczystym błogosławieństwem i pełni misyjnego zapału powrócą do swoich środowisk.
Pierwsza edycja Szkoły Animatorów Misyjnych miała miejsce w 1997 r., a kolejna w 1999 roku. Na stałe zagościła w kalendarzu Papieskich Dzieł Misyjnych w roku 2002. Do tej pory przez SAM przeszło około 1200 animatorów misyjnych.
mk/pdm