W Kościele rozpoczął się czas szczególnej radości, gdyż polskie dzieci przeżywają Pierwszą Komunię Świętą. W tym okresie wiele z nich zostaje „małymi misjonarzami” i odmienia los swoich rówieśników w różnych częściach świata.

W Kolumbii 25 dzieci znalazło schronienie w ośrodku św. Moniki dla małoletnich ofiar konfliktów zbrojnych, a 200 innym umożliwiono uczestnictwo w katechezach i edukacji. W Zimbabwe 1135 dzieci objęto programem ochrony życia, a także umożliwiono naukę w szkole. W Nigerii odnowiono i wyposażono cztery szkoły dla 1 925 dzieci, a 700 dzieci otrzymuje pomoc z odremontowanego dziecięcego ośrodka zdrowia. W tym roku ponad 3 tys. małych Nigeryjczyków może uczestniczyć w katechezie dzięki wsparciu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Również w górskich wioskach Nepalu 1 697 dzieci otrzymało szansę nauki. A to wszystko dzięki ubiegłorocznej pomocy od polskich dzieci komunijnych.


Na zdjęciu: Dzieci komunijne podczas misyjnego dnia w Białym Tygodniu z parafii pw. św. Jerzego w Zielonce. Fot. s Gabriela Chodzińska OP

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka niezapomniane spotkanie z Jezusem ukrytym w Chlebie Eucharystycznym. Przeżywa je w sposób uroczysty i we wspólnocie Kościoła – parafii i najbliższej rodziny. Dzięki Papieskiemu Dziełu Misyjnemu Dzieci najmłodsi członkowie Kościoła swoją radością i Chrystusem mogą podzielić się z rówieśnikami w krajach misyjnych.

Dar dzieci komunijnych dla dzieci na misjach sięga początków działalności PDMD na ziemiach polskich, czyli ponad 160 lat. Do misyjnego gestu solidarności i komunii najmłodsi przygotowują się na katechezie, poznając sens i wartość uczestnictwa w misyjnym dziele Kościoła. Potem, w wybranym dniu Białego Tygodnia, wspólnie się modlą i składają dar materialny w specjalnie przygotowanych kopertkach, do których wkładają także ułożone przez siebie modlitwy i rysunki z życzeniami dla swoich rówieśników.

To misyjne zaangażowanie dzieci jest wyrazem wdzięczności za dar Eucharystii i konkretną odpowiedzią na wezwanie Chrystusa skierowane do wszystkich ochrzczonych, by głosić Dobrą Nowinę „wszelkiemu stworzeniu”. Przez ten prosty gest modlitwy i ofiary pomagają poznać Jezusa i doświadczyć Bożej miłości rówieśnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji (...).

Każde dziecko, które chce zostać pomocnikiem Jezusa, w misyjnym dniu Białego Tygodnia przynosi swój dar w charakterystycznej kopertce z flagami różnych państw świata. Tego dnia niektóre z nich wstępują również do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, by swoich potrzebujących rówieśników systematycznie wspierać modlitwą i ofiarą.

WIĘCEJ INFORMACJI DO POBRANIA